skip to Main Content

42 let

Funkce: starosta, místopředseda sportovní komise, člen komise zdravého města, člen redakční rady Krnovských listů

Povolání: Starosta, prezident FBC Orca Krnov, hejtman Českého florbalu pro Moravskoslezský kraj

Vraťme našemu krásnému městu dávno ztracené sebevědomí, význam a prosperitu.

Ing. Tomáš Hradil

Koníčky, zájmy:

rodina, zahrada, florbal a sport, jídlo a vaření, cestování, čtení, hudba, kino…

Zkušenosti, studium:

Vystudoval jsem ekonomickou fakultu Vysoké školy Báňské, obor systémové inženýrství a informatika. Mou profesí i koníčkem je už řadu let vedení lidí a týmů. Po dlouhých desíti letech jsem se vrátil do rodinné firmy PROWORK. U krnovského výrobce ergonomických židlí působím ve funkci výkonného ředitele. Vedle své práce vedu florbalový oddíl FBC Orca Krnov a působím také jako hejtman florbalových klubů v Moravskoslezském kraji. Dlouhé roky jsem trénoval snad všechny věkové kategorie od malých dětí po dospělé, pořád vlastním trenérskou B-licenci.

Mám za sebou čtyři roky práce opozičního zastupitele. Věnoval jsem se řadě témat, hlavně sportu. Tlačil jsem, aby město dávalo více peněz na sportování dětí i do modernizace sportovišť, navrhl a prosadil spravedlivější a méně byrokratický systém rozdělování dotací sportovcům. Nejvíc energie jsem věnoval výstavbě nových moderních městských lázní – po dlouhých peripetiích projekt zastupitelstvo schválilo. A hlavně jsem se město snažil otvírat – po celé roky jsem zveřejňoval informace, které městský úřad do té doby ukrýval nebo nebyl schopný veřejnosti prezentovat srozumitelně.

Co chci změnit?

Je toho mnoho, protože městu roky ujíždí vlak: – více zapojit občany do rozvoje města, dát jim možnost spolurozhodovat – zbrzdit velký odliv mladých, chytrých lidí z našeho města – podpořit místní produkty, služby, firmy a živnostníky – lákat investory k oživení chátrajících budov starých továren – rozvíjet městský prostor mnohem koncepčněji, s městským architektem – vybudovat síť multigeneračních hřišť na sídlištích a hustě obydlených místech – výrazně zkvalitnit a zefektivnit chod městského úřadu.

Co si slibujete od patriotů?

Čím více schopných lidí zapojíme do komunální politiky, tím více z toho město bude těžit. Slibuji si, že budeme dále rozvíjet a rozšiřovat platformu osobností, kteří město rozvíjí – působí v kulturních, sportovních a dalších neziskových organizacích, vytváří pracovní místa, jsou aktivní ve veřejném životě.

Poslední články:
Back To Top