fbpx Skip to content

Město neřídí jen starosta

Lidé mívají představu, že starosta je lokální verze panovníka, který o všem sám rozhoduje. Tak to není. Nemám na to pravomoce a ani by to nebylo správné. Představím vám své nejbližší spolupracovníky (a protože jsem o městském úřadu napsal mnoho, s dovolením teď jeho pracovníky vynechám). 

Místostarostové

Pavel Moravec a Miroslav Binar jsou mí dva nejbližší spolupracovníci. Každý z nás koordinuje práci vybraných odborů městského úřadu a navíc jsme si rozdělili dohled nad klíčovými projekty rozvoje města. Nebyl bych daleko od pravdy, kdybych napsal, že spolu trávíme více času, než s vlastními rodinami. Chemii ve vedení města považuji za něco naprosto zásadního. V minulosti se stávalo, že „nejvyšší” na radnici vedli pracovní i osobní spory. Na chodu a hlavně rozvoji města se to muselo promítnout. Často si děláme legraci jeden z druhého. Všichni tři máme rádi humor, oba pánové ho umí přijímat i rozdávat a já jim vždycky s úsměvem říkám, že je to důležité, protože nás to připravuje na velký tlak, který ve vedení města každý zažívá. 

Zažili jsme spolu mnoho náročných chvil, přesto jsme se ani jednou nepohádali. Toho si vážím nejvíce.

Rada města

Rada města má 9 členů. Kromě starosty a dvou místostarostů mají všichni svá zaměstnání. Přesto musí městu věnovat spoustu času. Rada města se schází každé dva týdny. Jednáme několik hodin a podobný čas vyjde i na přípravu. Do toho se účastní jednání zastupitelstva, vybraných komisí, dozorčích rad nebo různých projektových schůzek. Schůze rady města probíhají ze zákona neveřejně, i tak Vás nechám nahlédnout pod pokličku. 

Těší mě, že se nám daří udržovat přátelskou atmosféru. Nad různými tématy často vášnivě diskutujeme, ale vždy konstruktivně,
s velkým respektem jeden ke druhému. Přestože radní zastupují dvě různá politická uskupení, kdybyste nevěděli, kdo za koho kandidoval, v zasedací místnosti to nepoznáte. Prostě se nepolitikaří.  

Vedle mě a Pavla Moravce působí v radě města dva další Krnovští patrioti: Zuzana Matelová a Kamil Trávníček. Před oběma smekám, protože celé čtyři roky doslova odedřeli. Nejen, že chodí vždy skvěle připraveni, ale vnáší také řadu pro město důležitých témat. Bez Zuzky by Krnovští patrioti dnes už snad ani nefungovali. Je to naše „motorová myš“, neuvěřitelně pracovitý člověk a i ona odvádí pro město mnohem více práce, než je na první pohled vidět. Kamil se jako ředitel Základní umělecké školy logicky angažuje v rozvoji našeho školství. Jeho práce není tolik viditelná, nenese pro veřejnost okamžité a líbivé výsledky, o to je ale důležitější. 

Vážím si také spolupráce s radními i zastupiteli našeho koaličního partnera. Patří k tomu také výborná souhra s panem senátorem Ladislavem Václavcem a poslancem Michalem Ratiborským.    

Zastupitelstvo

Krnov má 27 zastupitelů (včetně devíti radních). Na veřejných zasedáních se scházíme šestkrát ročně a v průběhu každého roku ještě několikrát svolávám pracovní schůze k důležitým rozvojovým projektům města, rozpočtu a mimořádným událostem. 

Zastupitelé patří do dvou táborů – koaličního a opozičního – takže ano, tady už se dělá politika. Snažím se to tak nebrat. V řadách opozičních zastupitelů bych napočítal mnoho těch, kteří nepolitikaří a snaží se o jediné: pracovat pro město. Někdy se mi sami ozývají, společně řešíme témata, která lidi trápí. Dělají to bez ohledu na popularitu nebo politický kapitál. A pak se najde několik takových, kteří hlavně přemýšlí, co by zase zkritizovali. Je jich naštěstí naprosté minimum. 

Tak to chodí všude, přesto často slýchávám, jak můžeme být na politickou kulturu v Krnově hrdí. Nekřičíme po sobě, vyhýbáme se osobním útokům, snažíme se jednat věcně a konstruktivně. V zastupitelstvu jsem už osmým rokem a jen málokdy z této cesty kdokoliv uhne. I já při vedení zastupitelstva občas nad některými argumenty skřípu zubama, ale pokaždé se snažím udržet celému zasedání důstojnost. To všechno je nesmírně důležité. Nejde jen o to, zda se shodneme, ale jakým způsobem se neshodneme. V mnoha městech a obcích tak dobré vztahy nefungují a pak už to není o tom CO kdo řekne, ale KDO to řekne. I kdyby to byl sebelepší nápad, velká část zastupitelů jej odsoudí jen proto, že to řekl ON nebo ONA. Za to, že to tak nemáme, zasluhují všichni krnovští zastupitelé moje poděkování. 

 

Back To Top