fbpx Skip to content

Cílem našeho dlouhodobého snažení je vize budoucnosti Krnova. Města bohatého, bezpečného a zdravého s takovou životní infrastrukturou, že z něj lidé nebudou utíkat, ale budou se do něj vracet a stěhovat. Chceme, aby byl Krnov dobré místo pro život všech generací, včetně té mladé, nastupující. Víme, co chceme a víme, jak toho dosáhnout!

Tady je náš program… 

Dlouhodobý program pro Krnov 2022+ (rozklikávací)

Řízení města a úřadu

Vysoké stavební tempo a dotahování projektů. Vedení města „v terénu“ a úzká spolupráce s občany všech generací. Rozvoj Městské karty, nový profesionální zákaznický servis radnice a městský úřad 24/7. Podívejte se na naše konkrétní kroky v oblasti řízení města a úřadu:

podrobné body progamu - Řízení města a úřadu

 1. Chceme pokračovat ve vysokém stavebním tempu posledních let. Dokončili jsme rekonstrukci atletického stadionu, opravu divadla, rozhledny na Cvilíně a řadu investičních akcí. Dotáhneme i další projekty.  
 1. Město nelze dobře řídit jen z kanceláře. Uspořádali jsme desítky veřejných projednání, dál budeme chodit “do terénu”, pokračovat v setkávání s občany a řešit jejich problémy ve všech lokalitách města.
 1. Chceme úzce spolupracovat se zástupci všech generací. Nedávno založený Městský parlament dětí a mládeže začleníme mezi oficiální poradní orgány Rady města.
 1. Budeme rozvíjet nově vytvořenou Městskou kartu (zkušební provoz spouštíme v září). Nabídneme výrazné slevy do městských zařízení pro stálé návštěvníky, rodiny a seniory.
 1. Zjednodušíme komunikaci občanů s městským úřadem vytvořením profesionálního zákaznického servisu. Své podněty pošlete přes univerzální whatsapp, messenger, email nebo telefonní linku města. Nebudete muset pátrat, který úředník či odbor má vaše téma na starost.
 1. Městský úřad 24/7. Rozšíříme službu Portálu občana a nabídneme další agendy městského úřadu v elektronické podobě, abyste si vše potřebné vyřídili z domova. Radnice musí být dál dostupná i lidem bez možnosti využít elektronické nástroje. I jim úřad zjednodušíme.

Školství, kultura, sport a volný čas

Nové městské lázně, dostavba koupaliště, další investice do městských sportovišť a nových multifunkčních hřišť. Rekonstrukce Kofola Music Clubu, městský výletní okruh, stáže pro středoškoláky a mnohé další. Nabízíme 17 konkrétních kroků k rozvoji školství, kultury a sportu:

podrobné body progamu - Školství, kultura, sport a volný čas

 1. Navážeme na naši práci v předchozích letech a dotáhneme výstavbu nových městských lázní. Vhodně je propojíme s koupalištěm a celý areál budeme dále rozvíjet.
 1. Najdeme využití pro budovu starých městských lázní např. vybudováním lezeckého centra, gymnastické tělocvičny, parkour centra či krytého skateparku.
 1. Budeme pokračovat v investicích do páteřní sítě městských sportovišť (městské lázně, fotbalový, zimní a atletický stadion, tělocvičny, skatepark) tak, aby každé z nich odpovídalo nárokům 21. století.
 1. Zrekonstruujeme, bezpečně zpřístupníme a otevřeme sportovní areál v centru města. Atletický stadion propojíme s dalšími sportovišti do jednoho funkčního celku včetně pěších vazeb na centrum města a přilehlá sídliště. Vznikne tím ucelená sportovní čtvrť s množstvím nových parkovacích míst i stromů. Dotáhneme tak vítězný návrh architektonické soutěže Krnov na start.
 1. Budeme cíleně modernizovat krnovské tělocvičny pro potřeby sportovních klubů, sportovců a škol:
  • připravíme projekt a přebudujeme starou tělocvičnu na ZŠ Žižkova v moderní halu s hrací plochou 40x20m, s možností rozdělit plochu na tři samostatné sekce
  • provedeme kompletní citlivou rekonstrukci Sokolovny, aby mohla i nadále sloužit sportovním a spolkovým aktivitám dětí i dospělých
  • podpoříme oddíl TJ Lokomotiva Krnov v rozvoji sportovního areálu a haly v Kostelci
 1. Budeme pokračovat v budování sítě multifunkčních hřišť, tak aby byla volně přístupná v každé části města. Do oblíbených rekreačních zón umístíme fitness stanoviště.
 1. Krnov získal celonárodní renomé svými úspěchy ve vzdělávání znevýhodněných dětí. Chceme se zaměřit také na žáky nadané a talentované.
 1. Připravíme systém stáží v místních firmách, organizacích a na městském úřadě pro studenty středních škol.
 1. Vybudujeme novou jídelnu s důstojným zázemím pro Základní školu Janáčkovo náměstí.
 1. Zahájíme rekonstrukci Kofola Music Clubu a dotáhneme projekt revitalizace jeho okolí.
 1. Městské divadlo prošlo významnou vnitřní rekonstrukcí. Budeme pokračovat v přípravě a realizaci dalších etap (akustika, osvětlení, zázemí…).
 1. Podpoříme rozvoj a další zkvalitňování služeb městské knihovny včetně jejích poboček.
 1. Zlepšíme zázemí aktivním spolkům, klubům i pěveckým sborům.
 1. Pomůžeme obnovit tradici divadelních přehlídek (divadelní MÁJ).
 1. Vytvoříme městský výletní okruh. Chceme propojit atraktivní lokality kolem Krnova pomocí nových i stávajících naučných stezek.
 1. Zapracujeme na lepší infrastruktuře pro inline bruslaře a cyklisty vytvořením nových cest nejen na novém městském výletním okruhu.
 1. Vytipujeme možná místa pro realizaci 3D lukostřeleckého parku (okolí Šelenburku, vrch 5 borovic, okolí Hájnického potoka a rybníků…)

Doprava a bezpečnost

Lepší podmínky pro chodce, cyklisty i řidiče. Nová parkoviště na SPC i před nemocnicí, nabíjecí stanice pro elektromobily. Nové lávky přes obě řeky, bezpečnější křižovatky. Komfortnější městská hromadná doprava a boj za rychlejší vlakové spoje. Podpora výstavby západního obchvatu. Objevte všechny naše plány v oblastech bezpečnosti a dopravy:

podrobné body progamu - Doprava a bezpečnost

 1. Chceme zlepšovat podmínky chodcům, cyklistům i řidičům. Dopravu budeme rozvíjet komplexně podle nově zpracovaného Plánu udržitelné městské mobility.
 1. Vybudujeme nová parkoviště na Sídlišti pod Cvilínem, před nemocnicí a v dalších lokalitách. Připravíme rekonstrukci parkoviště u Alberta. Chceme vytvářet zelená parkovací místa s významnou výsadbou stromů.
 1. Zavedeme systém rezidenčního parkování na sídlištích a ve vybraných lokalitách města. Každá domácnost bude mít možnost pohodlně zaparkovat jedno vozidlo.
 1. Připravíme Krnov na nástup elektromobility. Vytipujeme místa pro realizaci nabíjecích stanic pro automobily i jízdní kola na elektrický pohon.
 1. Budeme usilovat a dále pracovat na větší bezpečnosti frekventovaných křižovatek. Patří sem křížení obchvatu s Petrovickou a Hlubčickou ulicí, křižovatka Říční okruh / Svatováclavská / Šmeralova (předpokládáme realizaci v roce 2023), Jesenická / Petrovická / Smetanův okruh (u atletického stadionu) a další.
 1. Opravíme Hlubčickou ulici v celé své délce. Pomyslné centrum “Hlubčáku” si zaslouží výrazně kvalitnější veřejné prostranství. Zrevitalizujeme okolí restaurace Na Špici.
 1. Budeme pracovat na lepší dopravní obsluze příměstských částí (bezpečná křižovatka Červený dvůr, zpřístupnění části Chomýže – K Ostrůvku).
 1. Podporujeme přípravu západního obchvatu města, přeložky ulice Petrovické a obchvatu Petrova dolu.
 1. Zavedli jsme službu sdílených kol a lidé v Krnově si ji zamilovali. Víme, že máme rezervy v cyklistické infrastruktuře. Chceme dotáhnout složitý a vleklý projekt cyklostezky do průmyslové zóny.
 1. Navrhneme a zrealizujeme co nejšetrnější nové osvětlení cyklostezek a spojnic jednotlivých částí města i podél řeky Opavice.
 1. Zlepšíme průchodnost města pro chodce. Vybudujeme nové lávky pro pěší a cyklisty přes řeky Opavu a Opavici (v lokalitě u kina Mír, cvilínského nádraží, v Kostelci, u soutoku…).
 1. Budeme prosazovat modernizaci a elektrizaci železniční trati Olomouc – Krnov – Opava pro rychlé a komfortní spojení s krajskými městy.
 1. Máme za sebou zdařilou rekonstrukci výpravní budovy železniční zastávky Krnov-Cvilín. Připravíme důstojnou revitalizaci přednádražního prostoru.
 1. Připravíme projekt nového dopravního terminálu před hlavním vlakovým nádražím. Lépe tak propojíme železniční a (pří)městskou autobusovou dopravu.
 1. Zasadíme se o další zlepšení spojů městské hromadné dopravy. MHD ještě více přizpůsobíme vlakovým a autobusovým spojům. Zaktualizujeme umístění a názvy zastávek, vytvoříme nové (např. na náměstí). Postupně začneme s instalací zelených střech, fotovoltaických panelů a moderních digitálních tabulí.
 1. Bezpečnost našich občanů je jednou z priorit Krnovských patriotů. I nadále budeme podporovat spolupráci Městské policie s Policií ČR a dalšími složkami IZS. V rámci prevence kriminality podpoříme projekty škol, spolků a nízkoprahových zařízení a další modernizaci kamerového systému.

Bydlení, veřejný prostor, urbanismus, architektura

Startovací byty pro mladé, nová bytová výstavba a parcely pro rodinné domy. Krnovské náplavky, rekonstrukce zahrady Střediska volného času, psí hřiště, přírodní hřbitov, ale také  kultivace okolí obchvatu (přechody pro chodce, chodníky, přístup k zahrádkám, ad.). Navíc nabízíme řešení vizuálního smogu. Více bodů pro lepší bydlení, kvalitnější veřejný prostor urbanismus a architekturu najdete níže:

podrobné body progamu - Bydlení, veřejný prostor, urbanismus, architektura

 1. Vytvoříme systém dostupných startovacích bytů pro mladé lidi a rodiny.  
 1. Rozšíříme nabídku bydlení novou výstavbou bytů zastavěním proluk v blízkosti centra města (náměstí Minoritů, nový bytový dům místo “nové” tržnice na ulici U Požárníků…).
 1. Nabídneme volné pozemky pro výstavbu rodinných domů. Dotáhneme přípravu lokalit Ježník III (pod Kabátovým kopcem) a na Petrovické ulici.
 1. Zrychlíme a zlepšíme systém údržby chodníků, cest, laviček, košů a dětských hřišť. Na veřejných prostranstvích začneme využívat recyklované materiály.
 1. Krnovské řeky a jejich okolí zpřístupníme a zatraktivníme lidem vytvořením náplavek a dalšími vstřícnými úpravami. Dotáhneme projekt Řeka ve městě.
 1. Zrekonstruujeme zahradu Střediska volné času / Střeleckého domu. Vybudujeme zde novou důstojnou stavbu gastro zařízení (kavárna či bistro) se zázemím.
 1. Zrealizujeme bezpečná psí hřiště v různých lokalitách našeho města.
 1. Budeme pokračovat v projektech revitalizací veřejných prostranství nejen na sídlištích (dětská hřiště, lavičky, chodníky, zeleň…)
 1. Zkultivujeme okolí obchvatu. Dořešíme chybějící přechody pro chodce, přístupové cesty a parkování pro zahrádkáře. Vhodně využijeme prostory pod novými mosty.
 1. Budeme pokračovat v modernizaci zázemí městského hřbitova i jeho předprostoru. Chceme pečovat i o další místa odpočinku našich předků ve městě (urnový háj, hřbitov v Chomýži). Vytipujeme místo pro realizaci přírodního hřbitova.
 1. Budeme vytvářet podmínky pro příliv nových obyvatel i návraty původních Krnovanů (dostupné bydlení, pracovní místa, doprava…). Vydáme praktického průvodce “Krnov – město pro život”, který shrne základní informace pro potenciální, nové i stávající občany a umožní rychlé a aktivní zapojení do plnohodnotného života ve městě (např. možnosti bydlení, pracovních příležitostí, kulturního, sportovního a volnočasového vyžití a další praktické informace).
 1. Usilujeme o záchranu a revitalizaci Karnoly, dalších historických továren, budov a jejich areálů. Budeme vždy hledat ekonomicky a provozně smysluplné řešení s jasným přínosem pro obyvatele města.
 1. Chceme řešit vizuální smog ve veřejném prostoru. Vytvoříme manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven. Inspirujeme se tak u mnoha českých a zahraničních měst.

Zaměstnanost, podpora podnikání, cestovní ruch

Programy podpory podnikání, pomoc začínajícím i stávajícím živnostníkům a komplexní kroky k vyšším mzdám v Krnově. Proměna ošklivé lokality bývalé slévárny v podnikatelskou zónu, nákupní centrum a kvalitní bydlení. Nabízíme 7 konkrétních kroků pro zaměstnanost a podporu cestovního ruchu:

podrobné body progamu - Zaměstnanost, podpora podnikání, cestovní ruch

 1. Krnov trápí nízké mzdy. Řešení vidíme v trpělivé, dlouhodobé podpoře podnikání s vyšší přidanou hodnotou. Řadíme sem spolupráci s místními zaměstnavateli, lákání vhodných investorů (nejen) do průmyslové zóny, přípravu dalších ploch pro podnikání, pokračování programů pro začínající podnikatele a další nástroje. Chceme tak zlepšit kvalitu života a kupní sílu našich obyvatel.
 1. Podnikavost považujeme za základ prosperity města a jeho občanů. Budeme pokračovat v programech podpory podnikání (Podnikni to!Podnikej v Krnově) a usnadníme start začínajícím živnostníkům a podnikatelským projektům.  
 1. Vážíme si větších i menších krnovských zaměstnavatelů. Budeme se dále pravidelně potkávat. Chceme pokračovat s propagací místních firem, živnostníků a produktů.
 1. Zbavíme Krnov jednoho z nejošklivějších míst. V lokalitě po bývalé slévárně u Revoluční ulice budeme dále spolupracovat s vlastníkem budoucího nákupního centra (plánovaná výstavba na jaře 2023). Pozemky za ním proměníme v zónu pro podnikání případně i bydlení. Bývalou sociálně vyloučenou lokalitu Vrchlického / Alšova / Mánesova proměníme v místo pro důstojné bydlení.
 1. Vybudujeme poznávací cyklo/inline stezku po zaniklé železniční trati na Glubczyce.
 1. Budeme hledat vhodnou lokalitu pro zřízení kempu na území města.

Životní prostředí, lesy, energetika

Budování energetické nezávislosti města a občanů, vlastní výroba cenově dostupné elektrické energie. Levná voda. Výsadba stromů, opatření na zadržování vody v krajině a pole bez pesticidů, nebo nová zahrádkářská osada. Další podpora k třídění a předcházení odpadů. Přečtěte si více o našich ambiciózních plánech v oblasti životního prostředí:

podrobné body progamu - Životní prostředí, lesy, energetika

 1. Budeme pracovat na energetické nezávislosti města. Začneme s vlastní výrobou cenově dostupné elektrické energie především instalacemi fotovoltaických panelů na městských budovách. Pomocí principů komunitní energetiky usnadníme také energetickou soběstačnost soukromých staveb. Místním občanům, organizacím a spolkům tak nabídneme cenově dostupné řešení.    
 1. Připravíme město na změnu klimatu. Využijeme k tomu tyto nástroje: zadržování vody v krajině, jímání srážkových vod, vysazování stromů a zeleně s využitím pozemkových úprav, zelené střechy nebo výsadbu nových porostů s vysokým podílem melioračně zpevňujících dřevin v městských lesích.
 1. Pole bez pesticidů. Na městských pozemcích začneme s postupným přechodem na ekologické zemědělství.
 1. Krnov má kvalitní a levnou vodu. Budeme usilovat o to, aby tomu tak bylo i nadále. Chceme pokračovat v ochraně vodních zdrojů. Navrhneme motivační systém šetření vody nejen v domácnostech.
 1. Budeme pokračovat v úzké spolupráci s Povodím Odry na realizaci protipovodňových opatření.
 1. Vybudujeme novou zahrádkářskou osadu.
 1. Budeme podporovat občany k co největšímu třídění a předcházení vzniku odpadů. Zavedeme systém svážení tříděného odpadu přímo z domácností v rodinných či bytových domech. Rozšíříme síť kontejnerů, zkultivujeme jejich prostory a zavedeme sběr gastroodpadu na sídlištích. Navážeme na úspěšný projekt městského re-use centra na Vaškově ulici a připravíme další nástroje na podporu cirkulární ekonomiky. (Re-use centrum je místo, kam jedni mohou zdarma odevzdat věci, které nepotřebují, a druzí si je mohou bezplatně převzít a nadále využívat.)
 1. Budeme pokračovat ve výsadbě nových lesních porostů po probíhající kůrovcové kalamitě s pestrou druhovou i věkovou skladbou. Část lesů necháme bez zásahů k přirozené obnově.
 1. Přeměníme park u Alberta v moderní rekreační zónu. Lépe zpřístupníme Chářovský park a osadíme jej novými informačními cedulemi a interaktivními prvky.

Sociální oblast a zdravotnictví

Systém pobídek pro mladé lékaře do Krnova a podpora rozvoje krnovské nemocnice. Modernizace Domova pro seniory a navýšení kapacity lůžek. Každoroční návštěvy seniorů nad 70 let, mobilní hospic. Našich šest konkrétních kroků v sociální oblasti a zdravotnictví:

podrobné body progamu - Sociální oblast a zdravotnictví

 1. Krnovu chybí zubaři a další lékařské specializace. Připravíme systém benefitů a pobídek mladým lékařům, absolventům, případně i studentům lékařských fakult.
 1. Budeme dál podporovat rozvoj krnovské nemocnice.
 1. Připravíme projekt výrazné modernizace městského Domova pro seniory. Chceme také podstatně navýšit kapacitu lůžek v Krnově. Jsme připraveni podpořit další vhodné projekty pobytových služeb pro seniory.    
 1. Osamělost seniorů považujeme za velmi podceňované téma. Budeme dále rozvíjet Senior point, připravíme projekty setkávání seniorů a zavedeme systém každoročních návštěv všech seniorů nad 70 let našimi sociálními pracovníky.    
 1. Chceme, aby lidé odcházeli z tohoto světa za důstojných podmínek ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými. Podpoříme vznik mobilního hospice krnovské Charity.
 1. Otevřeme Akademii umění a kultury pro občany v seniorském věku, která pozitivně přispěje k posílení jejich duševní i fyzické kondice.
Dlouhodobý program pro Krnov 2022+ v PDF
Vyhodnocení programu 2018

Náš dlouhodobý program sestavujeme vždy přibližně na jednu dekádu. Každé čtyři roky jej aktualizujeme, přidáváme nové impulzy, vyřazujeme realizované nebo už neaktuální body programu. Na odkaze níže se můžete seznámit s vyhodnocením našeho programu z r. 2018. Detailně jsme tam popsali, co se povedlo i co se nepovedlo. Můžete se tak přesvědčit, že náš program nejsou jen prázdné sliby „do šuplíku“.

Vyhodnocení posledního programu Krnovští patrioti 2018 (v PDF verzi)

Back To Top