fbpx Skip to content

Zuzana Matelová : Mám doma pět důvodů proč chci měnit naše město (rozhovor)

Zuzana Matelová nás posílila teprve před několika měsíci, přitom máme všichni pocit, jakoby patřila mezi Krnovské patrioty odjakživa. Je jí totiž všude plno. Patří mezi naše nejpracovitější členy a po všech stránkách posunuje laťku všeho, co děláme, výše a výše. Nasazení a píle ji jako nováčka katapultovaly až na čtvrté místo naší kandidátky. Její pracovitost obdivujeme o to více s vědomím, že vychovává pět dětí…

Zuzano, máš pět dětí ve věku 1, 3, 5, 7 a 9 let. Při spolupráci s tebou a výčtu všech tvých aktivit si i zkušený manažer klade otázku, jak to všechno můžeš zvládat? Pořád se od tebe máme co učit. Pětinásobné mateřství, to asi musí být vysoká škola řízení…

Za manažera se nepovažuji. Jsem spíš člověk se silně vyvinutým vnitřním řádem a systémem, který se jen snažím naplno využívat. Označila bych se spíše za organizátora. Žijeme v době, kdy je mnoho věcí snazší, než tomu bylo kdysi a mé děti jsou ještě ve věku, který je pro rodiče tím jednodušším. Především mne jejich vnímání svého okolí i jejich osobní rozvoj obohacuje a naplňuje. Postupně se připravuji na období náročnější aneb jak se říká: malé děti, malé starosti a velké děti, velké starosti. 🙂

Jak vypadá tvůj běžný den s tolika dětmi, pokud vůbec o běžném dni můžeme mluvit? Několik našich setkání jsme měli po večerech u vás doma. Člověk má pocit, že snad ani děti nemáte, že vám fungují tak nějak samy 🙂

Řekla bych, že můj den je klasický jako u každého rodiče. Mám jen velkou výhodu toho, že si děti hodně navzájem pomáhají, a proto mám více prostoru obstarávat vše kolem. Někdo moudrý řekl /a můj manžel to pravidelně s úsměvem potvrzuje/, že od tří dětí klesá pracnost. Pro mne je skutečně jednodušší mít doma celou svou „bandu“, než mít „pohodu“ s jedním či dvěma nejmladšími :). Jelikož máme nastaven režim brzkého vstávání a děti chodí večer brzy spát, tak toho přes den poměrně hodně stihnu. Večer mám dostatek klidu a prostoru i na další práci netýkající se chodu rodiny. Pro mne je má práce na přestavbách, interiérech, grafických návrzích či práce pro klub ZŠJN a Krnovské patrioty relaxem a mnohdy až drogou. Často utíkám k této činnosti každou možnou chvilku i během dne.

Ing. arch. Zuzana Matelová, 35 let, architektka, designérka

Řadu let ses věnovala interiérům, navrhovala si třeba vzhled Kavárny Slunečnice. Tvé jméno citovala řada časopisů, v článcích tě označují vtipně jako „bytová policistka“. Mohla bys jako architektka dát našim čtenářům několik nejzákladnějších rad k přestavbám a rekonstrukcím svých bytů a domů?

Základním pravidlem je heslo – Méně je více! Pokud se pouštíte do celkové přestavby a v jakékoli fázi si nevíte rady nebo hodiny prosedíte u inspirací v časopise či internetu a nedokážete se rozhodnout, je ten správný čas vyhledat architekta nebo bytového designera. Ten vás pouhou radou může navést správným směrem.

Při rekonstrukci interiéru bez změn dispozic vždy doporučuji zaměřit se na vybavení, které zůstává (podlaha, dveře, okna) či kusy nábytku, které si ponecháváme. Nové kousky již musíme opravdu pečlivě vybírat a barevně ladit k již stávajícímu. Nikdy se nerozhodujte v rychlosti a na základě prvního nadšení z dané věci v obchodě. Často se pak stává, že se nový kousek (sedačka, stůl..) pohledově „bije“ s ostatními a nezřídka se i do interiéru svou rozměrností nevejde či svou mohutností působí neadekvátně. Vždy kombinujte dva maximálně tři dekory dřeva a taktéž barvy. Dobré je volit hlavní jeden odstín a k tomu poté přidávat nejvíce dva další (pro oživení).

Měla jsi velký podíl na tom, že město bezhlavě nekoupilo obchodní dům PRIOR za desítky milionů. Navrhla si, aby úřad nejprve připravil varianty (ideové studie) jeho využití a my jsme pak tvoji myšlenku úspěšně přetavili v rozhodnutí zastupitelstva. Máš nějaké soukromé přání, jak by mohla budova PRIORu v budoucnosti fungovat?

Situace kolem Prioru je velice komplikovaná a jakékoli řešení po případné koupi budovy nebude jednoduché, a především vůbec levné. Dokážu si zde jako architekt představit mnoho funkcí, ale bez předchozího seznámení se s celkovým areálem, jeho dispozicemi a konstrukcí by to bylo jen plané plácnutí do vody. Pro mne je vždy základem jakéhokoli hodnocení či návrhu sběr co největšího množství informací o daném prostoru.

V současnosti jsme ale získali skvěle zpracovaný materiál na možný přesun knihovny, do těchto prostor. Tato analýza je myslím jednou ze skvělých možností, jak velice smysluplně místo využívat a rozvíjet. Jelikož v Krnově chybí např. větší sál (samotné zastupitelstvo nemá v centru města ideální prostor, kde by se scházelo), je tento dokument opravdu dobrým základem pro to vážně o koupi Prioru přemýšlet. Knihovna má v současnosti velké kapacitní problémy, které je nutné řešit. Její skvělé vedení pořádá nejednu zajímavou vzdělávací akci pro veřejnost a jistě by si zasloužila mít prostorově komfortnější možnosti. Takto velká přestavba si ale vyžaduje kvalitní, komplexní řešení získané ideálně na základě architektonické soutěže.

Jistě by se tato budova dala obohatit dalšími funkcemi jako je senior point či komunitní prostory. V tomto případě ale nesmíme zapomínat na současnou budovu knihovny a její další možné využití. Byla bych zde vděčná za vznik moderního, kulturně vzdělávacího místa.

Zuzana Matelová se jako místopředsedkyně klubu rodičů pravidelně podílí na spolupořádáni akcí pro rodiče a děti ZŠ Janáčkovo náměstí.

Patříš mezi aktivní občany Krnova, zastupuješ rodiče ve školské radě ZŠ Janáčkovo náměstí. Zkus spontánně vypsat tři věci, na kterých ti nejvíce záleží a chceš, aby se povedly v následujících čtyřech letech.

První, pro mne nejzákladnější věcí je vytvoření grafické analýzy majetku města a dlouhodobý plán jeho úprav, oprav a rozvoje. Přála bych si, aby i veřejnost měla snadný, rychlý a především přehledný přístup k těmto informacím. Občany se musíme snažit zapojovat do dění ve městě. Je důležité se snažit vlastním příkladem lidem ukazovat smysluplnost zájmu o prostředí ve kterém společně žijeme, tedy o veřejná prostranství.

Nejen jako rodič pěti dětí bych chtěla dopomoci, co nejrychlejší výstavbě nové jídelny v areálu ZŠJN. Kapacita současných prostor je pro takto velkou školu absolutně nedostačující a celková kvalita vnitřního prostoru je zde, bohužel, žalostná. Nová přístavba by pomohla také s problémem nedostačujících prostor pro zaměstnance a pedagogy školy.

Mým snem je rekonstrukce, oživení a propojení Atletického areálu s blízkými sportovišti do jednoho funkčního, moderního celku spojeného s obnovením krásy a funkce památkově chráněné budovy Sokolovny. Jelikož je celý areál v blízkosti řek a koupaliště, věřím, že se podaří zpřístupnit a oživit břehy obou řek. Ráda bych se také zasadila o vypracování kvalitní koncepce a realizaci řešení celého areálu městského bazénu s bohatým wellnes zázemím.

Back To Top