fbpx Skip to content

Krnov a jeho rozvoj: málo investic překvapivě bohatého města

Možná teď kroutíte hlavou. Krnov že by byl bohatý? Čtěte a přesvědčte se sami…

Každé město investuje do svého rozvoje. Silnice, parkoviště, chodníky, bytové domy, sportoviště, hřiště, kanalizace, průmyslové zóny, parky, koupaliště, bazény… Opravuje, rekonstruuje, nakupuje nebo buduje nové.

Věděli jste, že města o velikosti Krnova každoročně „prostaví“ více než 100 milionů korun?

Pojďme se podívat, jak si mezi nimi stojíme. Krnov jsme srovnali s desítkou obcí, které jsou nám počtem obyvatel nejblíže. Mravenčí prací jsme z jejich závěrečných účtů dohledali, kolik investovaly v posledních pěti letech. Zjistili jsme, že…

Krnov do svého rozvoje vkládá každý rok o 11 milionů korun méně než je běžné u podobně velkých měst.

Z jedenácti měst skončil v našem žebříčku až osmý. Proč tomu tak je? Důvodů může být celá řada – investice musíte dobře připravovat, schvalovat, mít dostatečně široký, kvalifikovaný personál na městském úřadě a zvládnout takový tým řídit… Nepouštějme se do roviny spekulací. A ještě jeden faktor hraje roli…

Pokud chcete investovat, musíte na to mít.

To je problém měst, která se v naší tabulce umístila na spodních příčkách. Sama to ve svých závěrkách přiznávají. Třeba Chrudim říká: v minulosti jsme do rozvoje města masivně investovali, vzali jsme si na to úvěry. V posledních letech investujeme málo, šetříme, splácíme a chystáme se na další kolo velkých investic.

Na účtě máme stovky milionů.

To se ale netýká Krnova. Ten investuje málo, přestože má peněz dost. Mezi srovnatelně velkými městy patří mezi nejbohatší. Na účtě nám leží 310 milionů korun. Pořád ještě nevěříte, že je Krnov bohatým městem? Podívejte se sem do kolonky „krátkodobý finanční majetek“.

Kvalita vs. kvantita.

Z radnice občas slyšíme: nechceme se pouštět do investic za každou cenu, důležitá je pro nás kvalita. Pojďme si tedy zrekapitulovat největší investiční akce města za posledních pět let….

1. Průmyslová zóna II: dokončeno v roce 2016 za 63 mil. Kč

Téměř dva roky po dokončení druhé části průmyslové zóny jsou výsledky v nedohlednu. O investici projevily zájem pouze čtyři místní firmy. Další zájemce – Taneco – nesplnil pravidla státu, který na zónu přispěl pokrytím zhruba ¾ nákladů. Zatím to vypadá, že v zóně budou stavět maximálně dvě. Žádný investor mimo místní firmy o zónu neprojevil opravdový zájem. Reálně tak hrozí, že velkou část dotac bude město muset státu vrátit.

2. Tělocvična na Janáčkově náměstí: dokončena v roce 2013 za 45 mil. Kč

Po nové tělocvičně toužila škola i zástupci halových sportů řadu let. Přípravu však provázely problémy. Město projektantům jaksi zapomnělo zadat cenový limit, ti se “rozvášnili” a výsledkem byl návrh, který výrazně přesahoval sto milionů korun. A tak se muselo krájet, aby stavbu město utáhlo. Teprve za krizového stavu úřad začal komunikovat s florbalovým oddílem, který dnes halu vytěžuje kromě školy nejvíce. Výsledkem bylo zhruba dvouleté zpoždění a byť má hala řadu nedostatků, okamžitě se ji podařilo zaplnit v dopoledních i odpoledních hodinách, ve všední dny i o víkendu.

3. Rekonstrukce koupaliště: dokončeno v roce 2018, cena zatím 44 mil. Kč

Rekonstrukci koupaliště dlouho blokovaly spory o vhodné lokalitě nejen venkovního, ale i krytého bazénu. Vedení města nakonec rozhodlo o základní rekonstrukci stávajícího koupaliště do 20 mil. Kč. Cena se vyšplhala na více než dvojnásobek, přestože oprava nezahrnuje celý areál a neřeší návaznosti jako třeba parkování a celkové zázemí. Načasování celé rekonstrukce nebylo nejšťastnější a obyvatelé Krnova tak přišli o značnou část letní sezóny. Projektanti z firmy Centroprojekt jsou zkušení, rekonstrukce se povedla, ale ještě tady bude hodně práce.

4. Rekonstrukce Smetanových sadů: dokončeno v roce 2014 za 31 mil. Kč

Nová podoba Smetanových sadů vzbudila řadu kritických reakcí. Týkaly se hned několika dílčích řešení. V centru města plném proluk a prázdných ploch jsme vytvořili další “náměstíčko”, byť fontánu uprostřed si Krnováci jistě oblíbili. Kriticky jsou dosud přijímány věčně špinavé betonové skulptury Lungo Mare a pohled na DNA altánek vzbudil úsměv i u známého architekta Adama Gebriana. Nepromyšlené pěší trasy město řešilo v následujících letech. Povedlo se naopak citlivé řešení mobiliáře. Nedostatečná příprava, nepromyšlené zadání na začátku investiční akce a přímé zadání bez vyhlášení architektonické soutěže vedlo k tomu, že rekonstrukce zdaleka nevyužila potenciál, který Smetanovy sady mají.

5. Rekonstrukce kanalizace na ulici Chářovská: dokončeno v roce 2017 za 16 mil. Kč

Rekonstrukce kanalizace na Chářovské rozproudila mezi občany debaty o potřebě lepší koordinace různých prací na komunikacích. Ulici bude totiž brzy potřeba rozkopat znovu – její stav je velmi špatný a měla by projít kompletní rekonstrukcí.

6. Odkup pozemku po bývalé slévárně: zakoupen v roce 2017 za 15 mil. Kč

Pozemek znečištěný ekologickou zátěží město odkoupilo loni. Cílem je vytvořit malou podnikatelskou zónu pro rozvoj místních firem. V současnosti by měly probíhat práce na územní studii.

7. Rekonstrukce ulice Maxima Gorkého: dokončeno v roce 2017 za 14 mil. Kč

Pravděpodobně nejméně povedená investice města za posledních deset let. Výrazné zúžení vozovky, snížení počtu parkovacích míst, naštvaní občané, komplikace pro řidiče vozidel záchranné služby při výjezdu i pohybu po celé ulici, nedostatek prostoru pro cyklisty. Má smysl k tomu psát více? Příčiny zpackaného projektu: projektanta vybíráme jen podle nejnižší ceny, nedáme mu žádné zadání, jeho práci nedůsledně kontrolujeme a při přípravě se nebavíme se sousedy, kteří na Gorkého bydlí.

Podtrženo, sečteno: město do svého rozvoje investuje málo, pomalu a na kvalitě to rozhodně nejde poznat. Právě v oblasti investic vidíme obrovské rezervy a v našem programu tomu věnujeme náležitý prostor.

Stručně z našeho programu k městským investicím:

 • Mnohem více vtáhneme veřejnost do přípravy všech investičních akcí města. O jejich průběhu budeme informovat výrazně aktivněji.
 • Připravíme srozumitelné webové stránky o všech významnějších městských investicích a projektech (chystaných i probíhajících) s možností zapojit své připomínky a nápady.
 • Zmodernizujeme stávající hlášení závad a nedostatků vytvořením mobilní aplikace.
 • Chceme výrazně zrychlit rozvoj Krnova smysluplnými investicemi. Přesto budeme dobrými hospodáři města, nebudeme jej zadlužovat a chceme udržovat vyrovnaný rozpočet.
 • Sestavíme, zveřejníme a budeme aktualizovat harmonogram investičních akcí a oprav.
 • Rozběhneme pravidelné mapování stavu místních komunikací (silnice, chodníky) a stanovíme jasný harmonogram jejich oprav.
 • Zorganizujeme pravidelné pracovní výjezdy úředníků a zastupitelů do různých částí města.
 • Prověříme možnosti dodatečné nápravy nepovedené rekonstrukce Gorkého ulice. Zkontrolujeme projektové dokumentace ke všem plánovaným rekonstrukcím ulic, abychom zabránili podobným realizacím.

Klíčové investice pro budoucnost Krnova podle Krnovských patriotů:

 • modernizace páteřní sítě městských sportovišť (nové městské lázně & koupaliště, fotbalový, zimní a atletický stadion, tělocvičny, skatepark)
 • rekonstrukce městského divadla
 • budování husté sítě hřišť pro různé generace dětí a dospělých
 • přesun Základní umělecké školy do nově zrekonstruované budovy na nám. Míru
 • rozvoj městské knihovny a vznik spolkového domu
 • zvýšení bezpečnosti frekventovaných křižovatek
 • opravy místních komunikací a vytvoření harmonogramu oprav
 • dohled nad přípravou západního obchvatu přes Ježník
 • propojení a rozšiřování cyklostezek, budování cyklopruhů
 • parkovací domy v nejhustěji obydlených lokalitách
 • rekonstrukce hlavního a cvilínského nádraží
 • výstavba městských i soukromých bytů a bezbariérových bytů pro seniory
 • investice do veřejných prostranství (nejen) na sídlištích
 • vytvoření náplavek, lávek pro pěší i cyklisty kolem krnovských řek
 • úprava okolí obchvatu – zmírnění negativních následků jeho výstavby
 • modernizace prostor hřbitova a jeho zázemí
 • vybudování cyklo / inline stezky do po zaniklé železniční trati na Glubczyce
 • protipovodňová opatření ve spolupráci s Povodím Odry
 • dotažení projektu biokompostárny
 • výsadba nových lesních porostů po probíhající kůrovcové kalamitě
 • úprava parku u Alberta a Chářovského parku.
 • vytvoření Senior Pointu – komunitního centra pro seniory
Back To Top