fbpx Skip to content

Jak zlepšit kvalitu bydlení obyvatelům krnovských sídlišť

Starší ročníky si jistě vybaví krnovská sídliště před rokem 89. Sousedé se velmi dobře znali, často si tykali. Potkávali se na jarních a podzimních brigádách, kolem domů sami vysazovali zeleň. Když někdo uvízl ve výtahu, domovní důvěrník obešel nejsilnější chlapy ve vchodu a ze strojovny spolu výtah manuálně tahali do správné polohy.

Ta doba už je dávno pryč. Změnilo se toho mnoho, třeba skladba obyvatel. Movitější lidé si postavili rodinné domy a nebo se přestěhovali do novějších bytových domů. Zesnulé vlastníky často nahrazují nájemníci, kteří k místu mívají logicky menší vztah. S byty se obchoduje a někteří podnikatelé je skupují za účelem pronájmu. Kvalita života na krnovských sídlištích se dnes liší místo od místa. Někde lidé bydlí spokojeně, v těch nejproblémovějších lokalitách, zejména na SPC, naopak hovoří o nepřizpůsobivých, hluku, neukázněných dětech…

Několik měsíců jsme trpělivě sbírali postřehy od občanů bydlících v různých lokalitách a vytvořili jsme šest konkrétních řešení pro lepší bydlení na krnovských sídlištích:

 1. Správci. Chtěli bychom vytvořit síť správců jednotlivých vnitrobloků na sídlištích. Jednalo by se o občany (např. seniory odměňované formou dohody o provedení práce), kteří bydlí přímo v dané lokalitě, ideálně manuálně zručné, kteří by se starali o základní údržbu dětských hřišť, prostranství, řešili problémy, spolupracovali s městem a sbírali podněty od sousedů.
   
 2. Mediátoři. V případě závažnějších problémů bychom chtěli nárazově využívat služeb mediátorů – zkušených profesionálů, kteří umí řešit spory. V problémových lokalitách by mohli pomoci nastavit a zajistit fungování pravidel sousedského soužití.
   
 3. Městský úřad více v terénu. Myslíme si, že vedení města, zastupitelé a úředníci by se měli s lidmi potkávat i mimo budovu radnice. Chceme proto organizovat pravidelná setkání s občany v různých částech města – sídliště nevyjímaje.
   
 4. Větší bezpečnost. Městská policie v Krnově má dvě desítky strážníků. Málokdo si uvědomuje, že při práci 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu to znamená, že jsou reálně v terénu 2 – 4 “měšťáci”. Plní přitom celou řadu úkolů a postavit jednu hlídku na celý den do vybrané lokality je téměř nemožné. Přesto budeme usilovat o navýšení počtu strážníků.
   
 5. Veřejná prostranství a hřiště. Řada vnitrobloků na krnovských sídlištích neviděla výraznějších úprav desítky let a špatný dojem nezmění ani narychlo opravované chodníky a instalované dětské prvky v posledních týdnech. Do veřejných prostranství, laviček, zeleně, dětských hřišť hodláme výrazně investovat a chceme také zkultivovat prostory s kontejnery a popelnicemi.
   
 6. Parkování a lepší dopravní dostupnost. Zvážíme výstavbu parkovacích domů v nejhustěji obydlených lokalitách. Zasadíme se o optimalizaci městské hromadné dopravy dle skutečných potřeb občanů. Podpoříme rychlé páteřní linky, které propojí nejdůležitější místa včetně sídlišť.

Pozn.: jedním z nástrojů, které jsme zvažovali, je pokus o vytvoření tzv. bezdoplatkové zóny, abychom zabránili obchodu s chudobou na Sídlišti pod Cvilínem. Po pečlivém nastudování všech faktů a důkladné diskusi jsme dospěli k tomu, že by k výraznému posunu nedošlo. Zavést bezdoplatkovou zónu je velmi složité a opatření se vztahuje pouze na nové, nikoliv stávající nájemníky. Podle našich informací navíc příjemců doplatků na sídlištích není mnoho. Bezdoplatkové zóny zcela nezavrhujeme. Věříme však, že naše opatření budou účinnější.

Back To Top