fbpx Skip to content

Městský architekt jako garant kvalitní podoby města

Pozice městského architekta není v žádném případě záležitostí pouze velkých měst a aglomerací. Města jako Kolín, Chrudim nebo Litomyšl svého architekta mají a já se ptám: „V čem je Krnov jiný? Máme na městě odborníky, abychom si mohli dovolit delegovat zodpovědnost na zastupitele, jež jsou (až na výjimky) profesí a oborem působnosti na hony vzdáleni od koncepčního a prostorově funkčního myšlení?“

Jsem toho názoru, že nemáme. Ba naopak, zde velmi vážně pokulháváme za ostatními městy s podobně bohatou historickou tradicí a tím spojenou zástavbou.

Město, které je perlou architektury 19. a 20. století (viz jedinečná publikace „Průvodce architekturou Krnova“)  tak nemá kdo v dané oblasti vést a spravovat. A to, že nám zde citelně chybí kvalitní soudobá architektura, jež by měla být samozřejmostí investičních záměrů města, o tom netřeba pochybovat.

Je možné, že většina čtenářů tohoto článku doteď takový deficit města pravděpodobně nepocítila, možná si jej doposud neuvědomila. Ale on zde opravdu je. Velmi výrazný.

Doporučuji například článek deníku 5+2 o tom, že soudobá architektura Krnova je nudný průměr, nebo otevřený dopis architektů k vedení města. Případně si účastníci křtu průvodce architekturou Krnova jistě vybaví emotivní výstup Romana Strakoše, který byl mírně řečeno zklamán z malé snahy zachování stop života (architektury) dalším generacím.

Kdo ještě ani nyní není přesvědčen, že Krnov svého garanta kvalitní podoby města potřebuje, může se zamyslet nad dosud realizovanými projekty, které se zcela úplně nepovedly. Případně nad těmi, které vyvolávají poměrně velkou vlnu kritiky.

P1050862

–  Obecná koncepce cyklostezek a chodníků v Krnově, lokální řešení
–  Podoba některých částí městského parku
–  Z našeho pohledu nedůsledná analýza před studií Městských lázní

–  Bezkoncepční nekontrolovatelná výstavba na Ježníku aj.

Pokud budeme mít architekta hned po volbách, bude spolupráce s radou, vedením města a samosprávou fungovat?

Velmi složitá otázka, kde bych v současné chvíli odpověděl: „Ne!“ A proč? Jelikož nabývám dojmu, že většina nového zastupitelstva nebude stále dostatečně obeznámena s funkcí a možnostmi městského architekta, nebo obdobné pracovní skupiny.

Měli bychom začít budovat osvětu v oblasti urbanismu. Jako velmi podstatnou záležitost pro opravdu funkční spolupráci vidím jedině ve vzájemném pochopení. Česká komora architektů se dlouhodobě snaží o pochopení této oblasti samotnými městy a jejich vedeními a tak by mohlo být velmi přínosné začít například uspořádáním workshopu nebo sezení na dané téma.

Pojďme si teď povědět něco více o tom, co je, nebo může být náplní práce městského architekta. (zdroj ČKA)

Kdo je městský architekt a jaká je jeho zodpovědnost?

 • garant dodržování koncepce rozvoje města
 • prostředník jednání mezi městem a občany (např. před vznikem nového projektu)
 • garant kvality prostředí s vazbou na územní plán, působí jako vykladač územního plánu
 • autorita ve městě, která sílí v čase
 • nezávislá osoba podpořená spolky, skupinami odborníků
 • zodpovídá se městu, jeho politické reprezentaci a občanům, zůstává však apolitický

 1. Městský architekt jako úředník

 • má pravomoci, může být v postavení samosprávy, poté se vyjadřuje prostřednictvím námitek, nebo je v pozici státní správy, poté vydává vyjádření (výhledově je možné jednat o změně vyjádření na závazná stanoviska),
 • komunikuje přímo se stavebním odborem a odborem územního plánování.

 2. Městský architekt jako člověk s autoritou

 • propagace ožehavých komunálních témat v médiích, apod., schopnost iniciovat či vést participace
 • funguje jako poradní orgán, má své konzultační hodiny pro jednotlivé úředníky
  (spolupráce v rámci úřadu), ale i pro veřejnost
 • je nositelem vzdělanosti v celém svém regionu, nikoliv jen městě – upozorňuje na kvalitní příklady, sleduje aktuální dění v oboru, organizuje konference, sympózia, přednášky, vydává sborníky, knihy

3. Městský architekt jako hospodář

 • pomoc při správě majetku, strategie hospodaření s majetkem
 • připravuje analýzy stavu města z hlediska jeho městotvorných funkcí, strategii rozvoje města, zpracovává a koordinuje rozvojové vize
 • iniciuje a organizuje výběrová řízení a architektonické soutěže

Výše uvedené zní velmi zajímavě, nesouhlasíte? Zůstávám nadále optimistou a věřím, že se toto téma podaří dostat na stůl rady i zastupitelstva a napříč politickým spektrem najít podporu.

Již se nám podařilo vykomunikovat a osvětlit toto téma paní A. Krušinové, současné starostce, nyní v našich řadách. Vzhledem k tomu, jak velký tento krok byl, vidíme velkou příležitost prosadit toto téma po volbách, jelikož je to jednou z našich velkých priorit.

Hodně ale bude záležet na Vás, na voličích. 

Roman Anderle

Back To Top