fbpx Skip to content

Rozběhneme podnikatelský inkubátor a další nástroje pro podporu podnikání + tvorbu pracovních míst nejen pro mladé

Budeme hledat velké investory pro průmyslovou zónu i chátrající budovy zaniklých továren

Přivedeme turisty, chceme vybudovat cyklo/inline stezku po zaniklé železniční trati směrem na Glubczyce

Budeme lépe propagovat místní firmy, živnostníky, jejich produkty a služby

Oživíme centrum města pomocí častých kulturních, sportovních a občanských akcí. Pro tyto účely zřídíme stálou scénu / pódium

Vybudujeme moderní multigenerační hřiště, plácky a seniorparky (článek). Budeme usilovat o rekonstrukci atletického stadionu a Sokolovny

Provedeme energetický audit, abychom snížili náklady živnostníkům, kteří mají provozovny v městských budovách

Parkování v centru: zavedeme první půlhodinu zdarma

Chceme rozšiřovat a napravovat krnovské cyklostezky tam, kde to bude možné

Budeme bojovat za zrychlení a elektrifikaci železniční tratě Opava-Krnov-Olomouc. Podporujeme zachování tratě Krnov-Jeseník

Posílíme a zrychlíme městskou hromadnou dopravu chytrou úpravou autobusových linek

Budeme řešit problematické úseky silniční dopravy (Kaufland, Říční okruh / Šmeralova / Svatováclavská….)

Chceme modernizovat městské lázně a koupaliště chytře a úsporně. Před takto zásadní investicí požadujeme zpracování důkladné analýzy nezávislou konzultační agenturou v oblasti regionálního rozvoje

Zřídíme funkci městského architekta jako garanta kvalitní podoby našeho města (článek). Chceme budovat hlubší vztah k městu a jeho hodnotám už na úrovni základních škol

Naše protikourupční opatření: jsme pro transparentnější hospodaření, všechny účetní doklady, smlouvy a údaje o veřejných zakázkách města zveřejníme na webových stránkách

Zlepšíme komunikaci radnice s občany a více je zapojíme do utváření podoby Krnova např. v rámci projektu Zdravé město (článek). Připravíme marketingovou strategii pro lepší prezentaci našeho města vůči okolnímu světu.

Místo čekání na přehradu budeme usilovat o citlivá a účinná protipovodňová opatření na území města

Změníme systém plateb za sběr a odvoz komunálního odpadu tak, aby byli zvýhodněni občané, kteří odpad třídí

Budeme aktivně podporovat všechny subjekty působící v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality

Podporujeme rekonstrukci školní budovy na Náměstí Míru, aby Základní umělecká škola získala důstojné prostory pro svoji činnost

Konkrétní body našeho programu vychází z

Back To Top