skip to Main Content

Funkce: zastupitel za Krnovské patrioty, člen Školské komise MÚ Krnov, člen pracovních skupin MÚ Krnov

Povolání: ředitel Základní umělecké školy Krnov, sbormistr Ars voce

Mgr. Kamil Trávníček

Koníčky, zájmy:

O hudbu se zajímá ve všech jejích podobách. Miluje veškerý rekreační pohyb, práci na zahradě a kolem domu. V posledních letech se stal milovníkem Itálie, a tak o letních prázdninách vyráží za italským sluníčkem. Je ženatý a v současné době vyplňují veškerý jeho volný čas děti Jiřík a Honzík.

Zkušenosti, studium:

Kamil Trávníček je bezesporu velkou osobností krnovského kulturního a pedagogického prostředí. Ještě jako pedagog na SPgŠ a SZŠ založil dívčí pěvecký sbor Ars Voce. Získal s ním celou řadu úspěchů na národní i mezinárodní úrovni. Ars Voce se stal jedním z pěti nejlepších neprofesionálních sborů světa. Kamil od roku 2011 vede Základní uměleckou školu Krnov a zdá se, že se mu snad již brzy podaří vybojovat pro tuto významnou instituci důstojnější prostory na Náměstí Míru č.13.

Kamil Trávníček vystudoval obor „Hudební výchova a Sbormistrovství“ na Ostravské univerzitě. Na stejné škole pak vystudoval další obor „Školský management“.

Vybraná individuální ocenění:

  • 2002 Cena města Ostravy za aktivní a nezištnou práci s dětmi a mládeží
  • 2009 Nominace města Krnova na Kulturní osobnost města
  • 2011 Cena města Krnova za pedagogickou činnost

Co chci změnit?

„Chci usilovat o zdravé a bezpečné město pro naše děti.“

„Rád bych všem současným, ale i budoucím žákům a pedagogům našeho města zajistil důstojné prostředí vhodné standardům 21. století“

Co si slibujete od patriotů?

Pevné a stabilní společenství podobně smýšlejících lidí, kterým není lhostejná budoucnost našeho krásného příhraničního města.

Co chcete ještě říci?

Pokud chcete něco ve vašem okolí změnit a není Vám lhostejná budoucnost tohoto města, přijďte ke komunálním volbám. Jedině tak můžeme společně ovlivnit jeho další směřování.

Back To Top