skip to Main Content

Prosperující město

Vedle hledání investorů schopných zaměstnat větší počet lidí chceme podpořit rozvoj lokální ekonomiky. Připravili jsme balíček nástrojů pro podporu drobného podnikání, cestovního ruchu a perspektivních oborů. Našim cílem je zastavit výrazný odliv schopných, především mladých lidí z Krnova za prací.

Dostupné město

Našim cílem je Krnov lépe a rychleji zpřístupnit okolnímu světu, usilujeme také o lepší průjezd a pohyb městem. Budeme vyvíjet tlak na modernizaci a zrychlení železničních tratí. Zrychlíme, zintenzivníme a zefektivníme městskou hromadnou dopravu. Chceme rozvíjet síť městských cyklostezek a řešit jejich kritická místa, stejně jako nebezpečné křižovatky a přechody.

Živé město

Chceme Krnovu vrátit život. Budeme usilovat o oživení centra města formou promyšlených kulturních, sportovních a občanských akcí. Zasadíme se o budování systému moderních multigeneračních hřišť.

Atraktivní město

Budeme usilovat o udržitelný rozvoj města. Chceme prosadit zřízení funkce městského architekta a nahradit nahodilé kroky promyšleným urbanismem. Zamýšlíme regulovat divokou výstavbu tak, aby dále nedocházelo k lacinému znehodnocování lokalit Krnova, jako se stalo třeba na Ježníku.

Otevřené město

Připravíme strategii, abychom výrazně zlepšili komunikaci městského úřadu se svými občany i okolním světem. Chceme Krnov vrátit na mapu ČR. Umožníme aktivnější zapojení místních obyvatel do řízení města. Konkrétními kroky budeme usilovat o otevřené a transparentní hospodaření úřadu, ve kterém korupce nebude mít místo.

Back To Top