skip to Main Content

Povolání: řidič zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje

Roman Hadač

Koníčky, zájmy

Automobilismus, rodina, rekreační sport, přátelé, myslivost

Zkušenosti, studium

Mé pracovní zkušeností patří do zdravotnictví. 15 let pracuji na výjezdovém stanovišti Záchranné služby v Krnově a osudy obyvatel města mi nejsou lhostejné.

Co chci změnit?

Krnov má nesystémové vedení města, které svými kroky brzdí jeho rozvoj, Kulturu je potřeba dělat více pro lidi, průzkumem zjistit co, kdy a kde lidi zajímá a podle toho nastavit plánování. Pro investory zjednodušit přístup a vstřícnost města a rozšířit zaměstnanecké kapacity. Upřednostnit investory, kteří nabídnou více pracovních míst na m2.

Co si slibujete od patriotů?

Omlazení vedení města a obsazení pozic zajímavými lidmi, kteří se hlavně narodili a vyrůstali v Krnově a mají tímto k městu vřelejší vztah. Zasloužili se o rozvoj města, ať už jako sportovci, kteří vychovali nové generace, nebo zaměstnanců firem, kteří výrazně posunuly svou firmu v obchodování za hranice ČR a v neposlední řadě osobností, podílejících se na velkém kulturním přínosu pro Krnov. Patrioti je opravdu bohaté uskupení na osobnosti z výše uvedených oblastí života v Krnově. V žádné jiné straně tolik angažovaných lidí v pestrosti oborů nenajdete.

Co chcete ještě říci?

Krnov má po letech zkostnatělosti možnost radnici oživit a oživit tak město jako celek.

Back To Top