skip to Main Content

Funkce: Člen DR Lesní Správy Města Krnova s.r.o.

Povolání: key account manager ve společnosti SKOL, s.r.o.

Ing. Miroslav Kozelský

Koníčky, zájmy:

Cestování, sport, hudba, sociologie, veřejný život

Zkušenosti, studium:

V roce 2002 jsem vystudoval Fakultu strojního inženýrství na VUT v Brně (obor Strojírenská technologie/metrologie), po roční VS na letecké základně v Přerově jsem se vrátil do Krnova, kde jsem nastoupil jako technolog do firmy SKOL s.r.o., která se zabývá zakázkovou výrobou v oblasti obrábění. Především díky znalosti cizích jazyků jsem po několika dnech převzal odpovědnost za exportní aktivity firmy a na pozici Key Account Engineer (obchodně-technický manažer pro klíčové zákazníky) pracuji doposud. V roce 2010 jsem se stal zastupitelem a radním v krnovském zastupitelstvu, svůj mandát jsem obhájil i v roce 2014, nicméně po několika měsících a poměrně závažných neshodách se směřováním koalice jsem se jej vzdal, abych své zkušenosti, odborné a osobnostní vlastnosti mohl zúročit v práci pro Krnovské patrioty.

Co chci změnit?

Politici si málokdy uvědomují dosah svých rozhodnutí, a že tvoří hodnoty především pro následující generace; jen zřídka umí dohlédnout za konec svého funkčního období, proto přináší řešení krátkozraká, nekoncepční a koneckonců často i laciná. Chci zúročit své zkušenosti z velkého množství svých zahraničních cest, kde jsem poznal, jak to funguje jinde. Nikde politici nepracují s neomezenými rozpočty a přesto umí s limitovanými penězi udělat často divy – poučme se z chyb jiných a přinesme do našeho města to dobré, co už se někde osvědčilo. Stejně jako se snažme co nejvíce vtáhnout veřejnost do rés publica – věcí veřejných (s malým V) – neboť míra zapojení je právě to, co tvoří silnou společnost a silná řešení. Naslouchejme odborníkům – a naplňme odborné komise nikoliv trafikanty a přikyvovači, nýbrž silnými osobnostmi, o jejichž názory se budeme moci opřít, jakkoliv s nimi nemusíme úplně souhlasit. Ani ten nejtalentovanější politik totiž nemůže rozumět všem tématům, nicméně může být schopným manažerem, který se obklopí lidmi, jež mají městu co říct.

Co si slibujete od patriotů?

Tím, že Krnovští patrioti jsou liberální platformou sdružující řadu silných osobností, mezi kterými probíhá (na rozdíl od mnohých jiných uskupení, jejichž zástupci byli zvoleni do svých pozic a krčí rameny) téměř nepřetržitá „online“ diskuse nad lokálními i celospolečenskými tématy, jsem přesvědčen, že šíře a hloubka těchto názorů může městu Krnov výrazně pomoci v jeho rozvoji.

Back To Top