skip to Main Content

Oceněné seniorky

autorka příspěvku Markéta Jurošková Bezručová

Jako členka Aktivu pro občanské záležitosti města Krnova mám milou povinnost vítat na radnici nové občánky. Včera jsem však u příležitosti Jarního koncertu operetních melodií v podání předních sólistů Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě, který pro občany připravil právě APOZ, měla možnost alespoň letmo nahlédnout do života krnovských seniorů…

V době, kdy se propaguje tzv. kult mládí a na naše seniory se mnohdy zapomíná, jsem byla velmi mile překvapena, kolik seniorů se ve svém volnu, na zaslouženém odpočinku, věnuje aktivně práci pro druhé, kolik se jich zapojuje do veřejného života v Krnově, aniž bychom o tom my mladší vůbec věděli…

V mezidobí mezi dvěma svátky, které jsou ve znamení žen, a to MDŽ a Den matek, jsme včera symbolicky a veřejně poděkovali  šesti vzácným dámám seniorkám, které se bez nároku na jakoukoliv odměnu obětavě věnují svým spoluobčanům, nejen z řad seniorů. Z rukou paní starostky PhDr. Jany Petrové Koukolové tyto dámy obdržely drobné dárky, které zakoupil APOZ z dílny hendikepovaných občanů Chrpa.

Dovolte, abych Vám je představila:

paní Eva Garguláková, bývalá knihovnice, která je předsedkyní Svazu tělesně postižených v Krnově a často se mění na pohádkovou babičku a chodí předčítat pohádky nemocným dětem do nemocnice;

paní Nona Brezovská – členka Svazu tělesně postižených, která obětavě pomáhá s přípravou a organizací programu pro tělesně postižené občany;

paní Jitka Musilová – bývalá učitelka, která se stará o seniory z řad pedagogů;

Dvě z oceněných (p. Garguláková a p. Musilová) na fotografii Deníku. Více v tomto článku.

MUDr. Elvíra Malá – jež připravuje program cvičení pro seniory a tělesně postižené a sama s nimi každý týden cvičí;

paní Věra Ptašniková, která vede Svaz postižených civilizačními chorobami, který čítá na 170 členů a vytváří jim bohatý program;

paní Kristina Kaniová, která se stará o seniory v Klubu seniorů v domě s pečovatelskou službou.

Těmto dámám lze jejich elán a nasazení závidět, jsou velmi činorodé, obětavé a obdivuhodné. Nelze si snad přát, než víc takových nadšenců. Nejen mladí tvoří přece město…

Markéta Jurošková Bezručová

Back To Top