skip to Main Content

Dopis RNDr. Evy Šindelářové zastupitelům

Vážená rado, vážení zastupitelé!

Dovoluji si k celé záležitosti odvolání všech tří jednatelů sdělit mé osobní poznatky a stanovisko. Jednak jsme k 31.12.2015 byli odvolání všichni tři najednou, proto si nedovedu představit, jak bude společnost fungovat bez statutárního zástupce. Ale poté, co rada učinila toto rozhodnutí, tak jistě k tomu sdělila i svůj postup při jednání s Krajským soudem. Odvolání proběhlo hlasováním, při kterém se žádný zástupce koaličních stran ani nezdržel. Proto toto rozhodnutí ctím, je platné a nevratné a bez problému opouštím svůj post.

Jsou zde ale momenty, se kterými se jen těžko smiřuji. Prvním překvapením po komunálních volbách byl pro nás fakt, že do dozorčí rady byl jmenován pan Jakub Horáček který není ani zastupitel, navíc obyvatel s trvalým bydlištěm v Bruntálu, stranický kolega pane ing.Brunclíka, který se stal okamžitě předsedou dozorčí rady a od té chvíle probíhalo vše pod jeho vedením. Každý úkol, který jsme dostali, jsme trpělivě předkládali, dokonce i dokumenty, které jsme podle zákona o obchodních korporacích předkládat dozorčí radě nemuseli. Našim záměrem bylo vycházet této dozorčí radě vstříc, tak jako radám předcházejícím a poskytovat jim všechny požadované informace. Pan předseda nám dával vždy jednoznačně najevo, že má silný mandát vedení radnice ke všem svým krokům, což se brzy potvrdilo.

Arogantní způsob jednání předsedy v atmosféře neustálé nedůvěry nás brzy dovedl ke zjištění, že jediným úkolem dozorčí rady je najít nedostatky v materiálech, které byly předkládány tak, aby se našly důvody pro přesvědčení rady města o nutnosti našeho odvolání. A podle rčení „Kdo chce psa bíti, hůl si vždy najde„…………………našli samozřejmě několik formálních nedostatků nemajících výrazný vliv na hospodaření, navíc ani v panem Horáčkem koncipované a objednané Zprávě o hospodaření společnosti od roku 2010 dodnes nebylo prokázáno žádné výrazné pochybení, ne tak podezření na osobní prospěch. Samozřejmě nikdo není dokonalý, ani my ne.

Psychický nátlak se pochopitelně projevil i na našem chování k panu Horáčkoví. Něco se vydržet v klidu nedá. Jsmejenom lidé, kteří vodárnu vedli podle nejlepšího vědomí a svědomí. Jestli byli jednatelé společnosti honorováni dobře, nebo špatně, vždy rozhodoval společník firmy zastoupený valnou hromadou. Dozorčí radě se odměny zdály příliš velké a valná hromada to vše akceptovala, i když mnozí členové rady si těžko uvědomují rozsah a problematiku celého vodního hospodářství a naši obrovskou odpovědnost k zákazníkům celoročně, v pátky i svátky Cena za elektrickou energii za pět let klesla o 16 %, nic méně bude vždy významnou nákladovou položkou, protože odborník ví, kolikrát se voda z hloubky musí přečerpávat tak aby byl všude požadovaný tlak a stejně tak se čištění odpadní vody neobejde bez obrovského množství energie. Práci stím, aby nám dozorčí rad dokázala, že máme nevýhodnou smlouvu s Čezem, si již nedali. To vše ale dozorčí radu, ani Valnou hromadu nezajímalo. Provozní problémy vůbec ne. Pan Jakub Horáček je velmi schopný člověk. Jeho praktiky jsou mi však naprosto cizí. Už je velmi schopný jenom proto, že přesvědčil všechny představitelé politických stran 0 správnosti rozhodnutí dozorčí rady, které velí. Valná hromada nás dokonce podle mého názoru neoprávněné vykázala na velmi dlouhou dobu za dveře, abychom nebyli svědky přednesení závěrů dozorčí rady tak, abychom se mohli bránit. Totéž probíhalo při jednání dozorčí rady. O nás za dveřmi. Na poslední Valné hromadě jsme ani nedostali prostor ke sdělení našeho vyjádření, proto tak činím nyní. Rozhodnutí valné hromadyje platné, podle již jmenovaného zákonu mohou být jednatelé společnosti odvoláni kdykoliv i bez udání důvodu. Z tohoto důvodu mě již dnes nezajímají možná do jisté míry oprávněné, jistě zkreslené důvody přednesené Vámi vybraným panem Horáčkem těšícím se Vaší plné důvěře.

Vím jenom jistě, že když se ohlédneme za našim 21-letým řízením Krnovských vodovodů a kanalizací, nemáme se za co stydět. Majetek města byl výrazně zhodnocen, k žádným výrazným haváriím za celou dobu nedošlo, kvalitu pitné vody i vypouštěné odpadní vodyjsme si neustále hlídali a rovněž tak kontrolní orgány, které si u nás podávaly dveře, žádné významné nedostatky nenašli. Navíc se nám dařilo udržovat cenu vody výrazně nižší, než je průměr v této republice.

Jsem strašně hrdá na to, že našim výrazným přičiněním se stalo Město Krnov majitelem dnes prosperujícího podniku Krnovské vodovody a kanalizace, což je jev v této republice naprosto ojedinělý. Navíc nebýt tak kvalitní a levné vody bychom pravděpodobně měli i do budoucna na území Krnova méně prosperujících firem.

Přeji celému vedeni radnice a radě města, až bude jejich kariéra ukončena, aby taky za nimi byl vidět kus dobře vykonané práce. V každém případě současná koalice ztratila do dalších voleb můj hlas. A třeba se ke mně i někdo přidá.

V Krnově dne 9.12.2015 Eva Šindelářová, odvolaná jednatelka společnosti

Back To Top