skip to Main Content

O čem rozhodli zastupitelé: září – listopad 2015

I tentokrát se vám pokusíme shrnout to nejzajímavější, o čem zastupitelé rozhodovali v uplynulých měsících. Od posledního shrnutí proběhla tři zasedání Zastupitelstva.

7. zasedání Zastupitelstva města Krnova (9. září 2015)

Nejtřaskavějším tématem tohoto zasedání se stal bod, který se zdál být naprosto neškodným: drobná změna zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Rozvoj Krnovska vynucená legislativou. Na opakované dotazy opozičních zastupitelů, který městský orgán zvolil do správní a dozorčí rady Bc. Petra Glončáka a Mgr. Pavla Nováka nebyl schopen místostarosta Krkoška srozumitelně odpovědět a jeho věta „jména se tam dostaly tak, že v podstatě jsme se o tom v kruhu pobavili a tohlensto vyšlo“ velmi rychle zlidověla. Celý dialog si můžete prohlédnout na záznamu od času 46:00. Až o několik dnů později vyšlo najevo, že zmíněným „kruhem“ se myslí Rada města a že k ničemu neetickému nedošlo. Do dozorčí resp. správní rady zastupitelé nakonec zvolili Mgr. Kamila Trávníčka a MVDr. Pavlu Löwenthalovou.

tennis-court-443267_640

Dalším emotivním tématem byl nález kontrolního výboru, který shledal nedostatky ve vyúčtování veřejné finanční podpory tenisové školy ProsTenis (na videu dlouhá diskuse od času 31:00). Tématem se dále bude zabývat kontrolní oddělení a sportovní komise.

Zastupitelstvo také schválilo podmínky pro dotační program prevence kriminality. Diskuse se rozpoutala (na videu od času 4:50) především nad procentuální spoluúčastí – tzn. podílu prostředků, které si na dotované projekty musí žadatelé obstarat z jiných zdrojů, A to i v kultuře a sportu. Náš postoj (v diskusi zazněly příspěvky zastupitelů Kamila Trávníčka a Tomáše Hradila): město by mělo motivovat příjemce veřejné finanční podpory, aby nespoléhali jen na městské zdroje a aktivně hledali prostředky na svou činnost i jinde, ne vždy je ale procentuální spoluúčast tím pravým nástrojem. Například sportovní kluby řadu prostředků směřují do oblastí, které město nepodporuje – např. do činnosti dospělých sportovců.

Z hovorů s občany stojí za pozornost vystoupení Martina Maniše (SZ), který poukázal na špatnou grafickou úroveň Krnovských listů: „Za posledních 8 let jsem projel 56 měst a obcí a nenašel jsem horšího zpravodaje.“ Na změně už se pracuje a dočkat bychom se jí měli už v příštím roce.

Screenshot_11

Diskusi vzbudil také dosti velkorysý nákup časomíry pro ZŠ Smetanův okruh. Cena by se měla pohybovat okolo 100 tis. Kč, v rozpočtu je navržena částka ještě o 50 tis. Kč vyšší. Debatovalo se také o řešení problémové křižovatky Říční okruh / Šmeralova / Svatováclavská. Zde je náhled vybrané varianty, celou studii si můžete si můžete prohlédnout tady.

8. zasedání Zastupitelstva města Krnova (19. října 2015)

krbr-prumyslova-zona-cerveny-dvur1001_denik-605

Osmé zastupitelstvo bylo svoláno mimořádně z důvodu spíše formálního odsouhlasení nejvýhodnější nabídky na zhotovitele stavby průmyslové zóny Červený dvůr (II. etapa). Realizátorem bude stavební firma STRABAG a. s., která nabídla nejnižší cenu 52.790.253 Kč. 75% z nákladů zaplatí stát. Během tohoto zasedání složila svůj slib nová zastupitelka Helena Mezírková (ODS), která v zastupitelstvu nahradila Jiřího Sztefka. Na dalším jednání byla zvolena také členkou Rady města.

9. zasedání Zastupitelstva města Krnova (4. listopadu 2015)

Zastupitelstvo nejprve schválilo spoluúčast na tzv. kotlíkové dotaci. Občan tak při splnění všech náležitostí může získat na výměnu kotle příspěvek až 95% (z toho 85% z operačního programu, 5% od kraje, 5% od města).

Screenshot_12

Zastupitelé se dále zabývali poněkud kontroverzním prodejem pozemku veřejného prostranství na křižovatce Revoluční / Čsl. armády společnosti Educo Centrum s.r.o. Rada města jej doporučila k prodeji přes nesouhlasné stanovisko tří různých odborů. Obecně nemáme problém s prodejem vybraných veřejných prostranství soukromým osobám. Ty dokáží o taková prostranství pečovat mnohdy lépe než město. Zároveň fandíme firmě Educo Centrum, která provedla zdařilou opravu přilehlé budovy a celou lokalitu pozitivně rozvíjí. Pozemek na tak významné křižovatce by si však podle nás mělo město ponechat ve svém majetku. I proto náš zastupitel Pavel Moravec navrhl řešení formou dlouhodobého, symbolického nájmu za 1 Kč. Nakonec zvítězila varianta pozemek prodat, do něj však bylo na návrh zastupitele Mariana Przybyly zakomponováno předkupní právo pro město. Celá diskuse zde (čas 17:00).

Významnou částí programu bylo schválení nových podmínek podpory kultury, sportuprevence kriminality. Na všech třech jsme se intenzivně podíleli v odborných komisích (prevence – P. Moravec, kultura – M. Hradečný, sport – T. Hradil) a všechny tři nové návrhy vzbudily vlnu diskusí a připomínek. Celý systém veřejné finanční podpory by si sice zasloužil ještě hlubší systémové změny, i tak v nových podmínkách vidíme hned několik pozitiv:

1) jednokolový systém výrazně sníží administrativní zátěž na obou stranách (žadatelé – úřad)
2) větší srozumitelnost, zjednodušení, vyladění podmínek jednotlivým oblastem na míru
3) sport: sloučení dotačních programů S1 a S3, u kterých nově není nutná spoluúčast
4) větší transparentnost požadavkem na rozpočty žadatelů (sport, kultura)

11708024_10153454062274909_1719912180857247799_o

U sportování ještě zůstaneme. Schváleno bylo dofinancování nájmů klubům ve výši 0,5 mil. Kč. Oproti předchozím dvěma rokům tedy město do sportu investovalo o 2,5 mil. Kč méně, přestože výnosy „z hazardu“ vzrostly. Kultura na peníze navíc nedosáhla vůbec. K dofinancování došlo také v sociální oblasti: konkrétně šlo o 60 tis. Kč pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zvídálek a 220 tis. Kč pro Krystal Help, kontaktní centrum. Byť považujeme kulturu, sport a sociální služby za tři samostatné oblasti se specifickými potřebami, které by mezi sebou v rozpočtu neměly soupeřit, nemůžeme se zbavit dojmu, že se sociální služby daří financovat lépe než zbývající dvě oblasti.

Screenshot_3Jen těsnou většinou jednoho hlasu byla schválena koupě asfaltové komunikace a přilehlých pozemků na Petrově dole mezi restaurací Šelenburk a Opavskou ulicí. Město za silnici zaplatí původnímu majiteli Karlu Kocourkovi 1.333.680 Kč.

Zastupitelé také schválili nové sazby poplatků ze psů. Vše se dozvíte v tomto článku.

V hovorech s občany stojí za pozornost vystoupení Lukáše Mately, který město nabádal ke koncepčním krokům v oblasti urbanismu, včetně vyhlášení architektonické soutěže. Jako by nám mluvil z duše. Jeho projev a následnou diskusi zastupitelů si můžete poslechnout zde (čas 48:35).

V úplném závěru jednání jsme se dozvěděli, že na Základní škole Žižkova došlo k zpronevěře finančních prostředků ve výši více než 300 tis. Kč. Viník z řad zaměstnanců školy celou částku již vrátil a případ řeší Policie ČR.

Zde si můžete přečíst plné zápisy ze 7., 8.9. jednání, zde máte k dispozici videopřenosy.

Back To Top