skip to Main Content

O čem rozhodli zastupitelé: květen 2015

Zákaz hazardu, kauza personálního auditu MIKSu, prezentace města v TV Polar, vstup do Asociace cykloměst, odkup továrny Floriana Schmidta, oprava střechy divadla, komplexní pozemkové úpravy v Krásných loučkách… O těchto a dalších tématech jednali krnovští zastupitelé na svém květnovém zasedání.

Právě čtete pilotní článek našeho nového servisu krnovským občanům. Zasedání zastupitelstva bývají dlouhá a obsáhlá. My pro vás chceme pravidelně informovat o tom, co považujeme za nejdůležitější – přehledně, stručně, srozumitelně.

Vegas_slotsZákaz hazardu v Krnově potvrzen

Jeden z nejdůležitějších bodů programu byl zařazen až na závěr do nenápadné kolonky „různé“.  Provozovatelé heren za svůj byznys několik měsíců intenzivně lobbovali, přesto zastupitelé potvrdili vyhlášku, která zakazuje jejich provoz od září. Hlasování se zdrželi zastupitelé zvolení za KSČM, proti vyhlášce byl pouze náš zastupitel Pavel Moravec, který svůj liberální postoj k regulaci hazardu deklaroval už v minulém volebním období. Koalice a čtyři z pěti zastupitelů NEOS plošný zákaz heren posvětili. Více zde.


Personální audit MIKSu: dobrá myšlenka se špatným provedením

miks-krnov1Prověřit ekonomický i personální stav městských organizací je chvályhodný krok. Škoda, že se nepovedla realizace. Shrňme si nejdůležitější: a) vedení města jej zadalo v tichosti dosud bez komunikace s veřejností, b) není známo, zda šlo o nahodilý krok, nebo budou probíhat audity dalších městských organizací, c) audit byl pravděpodobně zadán v rozporu s rozpočtovou kázní (návrh zastupitelky A. Krušinové na prověření tohoto bodu kontrolním výborem zastupitelé odmítli), d) pochybnosti přetrvávají nad výběrem firmy (na webu neuvádí reference, do nabídky přiložila propadlý certifikát), e) obsah ani závěry auditu dosud nebyly zveřejněny, jeho kvalitu však kritizovali samotní koaliční politici, kteří jej mají k dispozici. Výsledkem byla rezignace ředitelky Kateřiny Lindovské, která jako hlavní důvod uvedla „zejména pocit přetrvávající nedůvěry vedení města k její osobě“. V současnosti je na toto místo vypsáno výběrové řízení, více informací o kauze zde.

Poznámka: na žádost Tomáše Hradila byl zastupitelům zaslán seznam čtyř referencí auditorské firmy. Ty však byly vypracovány až po provedení auditu a nebyly součástí nabídky. O postupu výběru firmy byl zastupitelům předložen tento dokument.

Magazín Krnovský miniexpres na TV Polar za půl milionu ročně

polar_logoZastupitelé schválili částku 265.000 Kč, která bude sloužit k výrobě dvouminutového týdeníku vysílaného na zmíněné televizní stanici. Proč jsme hlasovali proti? Takovému rozhodnutí měla předcházet alespoň základní komunikační strategie. Nemáme jasno, jaké cílové skupině pořad bude sloužit, nevíme, co by mělo být jeho obsahem, nepřemýšlíme, zda neexistují efektivnější komunikační kanály. Za uvedené peníze by si město mohlo pořídit do svých řad multimediálního kouzelníka, který by osm hodin denně natáčel, stříhal, publikoval a ještě by zbylo na inzerci. Perličkou byla odpověď místostarosty Jana Krkošky, že obsah pořadu bude schvalovat Rada města a zastupitelstvo. Více zde.

1800047_809448015805738_2508181405215706169_oVstup Krnova do Asociace měst pro cyklisty

Myslíme si, že cyklodoprava v Krnově má velký, dosud nevyčerpaný potenciál. Samotný vstup do sdružení cykloměst je sice malým krůčkem, ale pozitivním. Byl to jeden z bodů našeho programu a jsme rádi, že i opozice s koalicí spolu občas mohou některá témata odpracovat. Iniciativa se zrodila po schůzce Michaela Cestra s místostarostou Michalem Brunclíkem. Více o cyklodopravě v Krnově si můžete přečíst v našem předvolebním článku.

Odkup továrny Floriana Schmidta (bývalá Karnola)

Někdejší továrna na sukna je urbanistickým a architektonickým skvostem našeho města, který však chátrá. Majetkoprávní potíže, které objekt provázely jsou zdárně vyřešeny, současný vlastník však bohužel nemá dostatek energie a prostředků na jeho další rozvoj. Nabízí jej za částku 7 mil. Kč městu. Továrnu lze využít jako podnikatelský inkubátor, rekonstrukce má navíc velkou šanci sáhnout si na významný obnos evropských dotací (až 70% – cca 70 mil. Kč). Obavy z převzetí jsou na místě, nedostatek odvahy však může vést k tomu, že současný vlastník brownfield rozebere (jen vnitřní ocelové konstrukce mají hodnotu 3,6 mil. Kč) a Krnov o tuto krásnou továrnu na vždy přijde. Zastupitelé rozhodnutí odložili, aby si vyžádali více informací, my odkup z výše uvedených důvodů podporujeme.

collage

Další témata

Ožehavým tématem byla rekonstrukce střechy divadla. Oprava před čtyřmi lety byla nekvalitní, nová bude stát 7 mil. Kč. Schváleny a prezentovány byly také pozemkové úpravy v katastrálním území Krásných Louček či prodej pozemku krnovskému Aeroklubu – letiště totiž čeká oplocení.

Veškeré materiály pro zastupitele si můžete stáhnout zde. Archiv rozbalte do svého počítače a spusťte soubor indexZ_005. Vaše postřehy z tohoto zasedání zastupitelstva neváhejte sdílet v komentářích pod jeho odkazem na Facebooku. Aktualizace ze dne 4.6.2015: na doporučení tajemníka města Ing. Igora Kozelka kompletní materiály stahujeme. Některé přílohy totiž mohou kolidovat se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zastupitelé dostávají řadu materiálů, které s tímto zákonem nekolidují a občané k nim nemají přístup. Budeme proto hledat cesty, jak vám je zpřístupnit jiným způsobem.

Back To Top