skip to Main Content

Slovo lídra

moravecJiž tento pátek se otevřou volební místnosti a Vy, občané města Krnova, budete mít možnost znovu po čtyřech letech rozhodnout o tom, kdo tomuto městu bude udávat směr. Nejde jen o to, jaké bude složení vedení radnice, ale bude důležité z jakých osobností se bude skládat celé 27 členné zastupitelstvo. Lidé v něm zvolení mají pravomoc rozhodovat nejen o přítomnosti, ale zejména o budoucnosti našeho města. Vámi vybraní lidé rovněž budou moci pracovat v několika výborech a komisích města. Tato práce je nesmírně důležitá, protože myšlenky a podněty, které vzejdou právě z těchto komisí jsou základem pro rozhodování jejich konečných schvalovatelů – Rady a Zastupitelstva města. Z tohoto úhlu pohledu je zřejmé, že každý hlas věnovaný určitému kandidátovi má svou nespornou vážnost.

 NEOS  – Nezávislé osobnosti pro Krnov Vám nabízí kandidátku vytvořenou po pečlivém zvážení všech jejich členů. Vybírali jsme zejména osobnosti, které mají za sebou řadu praktických zkušeností s vedením různých organizací, ale máme mezi sebou mladé a dravé tváře, které dokáží přijít s novými progresivními myšlenkami. V každém z nás je odhodlání pracovat pro Krnov a nebojíme se nést za svá rozhodnutí odpovědnost. Uvědomujeme si, že ne na vše musíme mít naprosto stejný názor, ale dokážeme spolu komunikovat a z této názorové pestrosti pak vytvořit jasná stanoviska. To je také základem pro nadcházející spolupráci s dalšími partnery, kteří se budou podílet na rozvoji města.

Program NEOSu je nejpodrobněji rozpracován a zároveň nejvíce diskutován ze všech politických subjektů v Krnově. Záměrně jej nenazýváme volebním, či dokonce předvolebním, ale je to program, který chceme uskutečňovat a postupně naplňovat v několika následujících volebních obdobích. Neslibujeme nesplnitelné a rozhodně se netoužíme pouze na chvíli zalíbit. Vše, co je obsaženo v našem programu, je (ať už dříve či později) realizovatelné a bylo pečlivě zváženo a prodiskutováno. Jsme rádi, že některé naše nové myšlenky a nápady převzaly i jiné politické subjekty, které se ucházejí o přízeň krnovských voličů. Snad je to signál, že bude vůle k tolik důležité spolupráci a Krnov se bude rozvíjet tak, jak si to přeje každý občan tohoto krásného města.

Volby do obecních zastupitelstev jsou ty nejdůležitější ze všech. Přijďte následující víkend do volebních místností a podpořte své kandidáty.

Budeme rádi, když zvolíte č. 6 NEOS – Nezávislé osobnosti pro Krnov.

Mgr. Pavel Moravec, lídr kandidátky

Back To Top