skip to Main Content

Cyklistická doprava v Krnově

Jízda na kole patří v našem městě k velmi oblíbeným způsobům dopravy. Mnoho let zde cyklistům nikdo nevěnoval zvláštní pozornost. Až v roce 2011 se Krnov konečně dočkal cyklistických stezek podél hlavních komunikací – Opavské a Albrechtické ulice. Cílem nových cyklostezek, financovaných převážně z fondů Evropské unie, bylo především zvýšení bezpečnosti cyklistů. To se však povedlo jen částečně – řada úseků má v tomto ohledu přesně opačný efekt. Ani v hodnocení plynulosti průjezdu cyklisty z jednoho konce města na druhý by nové cyklostezky nedopadly nejlépe. Proč tomu tak je? Jak tomu šlo zabránit? A hlavně – jak plánovat nové cyklostezky v budoucnu lépe?

Nové cyklostezky – za hodně peněz málo muziky

Na počátku byl dobrý úmysl – zvýšit bezpečnost cyklistů, kteří se pohybují po hlavních komunikacích v Krnově. V roce 2011 tak byly zprovozněny nové cyklistické stezky na Opavské, Albrechtické a částečně i Bruntálské ulici (nadjezd nad železniční tratí). Cyklostezky o celkové délce 3 km byly financovány převážně z fondů Evropské unie a celkové náklady se vyšplhaly na 12,3 milionů korun.

Opavská ulice nabízela největší prostor a proto zde byla vybudována samostatná cyklistická stezka. Na Sídlišti pod Cvilínem se jedná o rozumné řešení, které nabízí bezpečný i plynulý pohyb cyklistů. Od ulice 9. května ke Kauflandu byla postavena dělená stezka pro chodce a cyklisty. V tomto úseku chodník s cyklostezkou zabírá polovinu šířky celé ulice, což vyvolalo vlnu kritiky od místních živnostníků (problémy se zásobováním). U Kauflandu pak cyklostezka a chodník ústí přímo do (samoosobě nebezpečného) vjezdu na parkoviště. Žádný přechod, žádný přejezd pro cyklisty. Na denním pořádku jsou scény rodičů s kočárky či cyklistů proplétajících se mezi vyjíždějícími auty… Stejně jako na jiných místech v Krnově se i zde jen čeká na smrtelnou nehodu.

kaufland-bruntalska

Na Albrechtické ulici byla vytvořena dělená stezka pro chodce a cyklisty, ve směru do centra cyklostezka „vede“ částečně po místní souběžné komunikaci – avšak bez jakéhokoliv značení. Vybudování dělené stezky pro chodce a cyklisty v tomto případě znamenalo vtěsnat cyklostezku na chodník. Výsledkem je zmenšení prostoru pro chodce a bohužel – paradoxně – výrazné snížení bezpečnosti a plynulosti jízdy na kole. Cyklista je nucen se neustále vyhýbat chodcům, občas i stojanům na kola, poutačům či popelnicím, navíc při přejezdu každé vedlejší ulice musí sesedat z kola a dávat přednost vyjíždějícím automobilům. Není proto divu, že mnoho cyklistů raději volí jízdu přímo po silnici – neboť je výrazně plynulejší.

Na Bruntálské ulici došlo k vybudování cyklostezky přes nadjezd nad železniční tratí (od Nádražní ulice k ulici Partyzánů). Cyklostezka zde působí spíše komicky, neboť cyklista je po ujetí pár desítek metrů stejně nucen na mostě sesednout z kola.

cyklopruhObjev roku – cyklistický pruh

Nové krnovské cyklostezky v nás budí rozporuplné pocity. Na jednu stranu nelze upřít městu snahu o řešení cyklistické dopravy, na druhou stranu bylo použito řešení, které ve vyspělé Evropě již dávno nemá místo. Skutečné řešení by bylo nejen bezpečnější, ale i podstatně levnější. Namísto drahého dláždění cyklostezek (zvlášť oblíbeného u bruslařů) stačilo na mnoha místech (zvláště na Albrechtické ulici) vytvořit cyklistický pruh na komunikaci. Jedná se o vyhrazený jízdní pruh, který je vyznačen přímo na vozovce. Velkou výhodou je nejen plynulost pohybu cyklistů, ale i vyšší bezpečnost. Cyklista se totiž stejně jako automobily pohybuje stále po hlavní komunikaci. Toto řešení bychom rádi prosadili na Revoluční, Bruntálské i Mikulášské ulici.

Rekreační cyklostezky

Městem prochází páteřní cyklistická trasa č. 55 – Slezská magistrála, která se řadí mezi nejdůležitější cyklotrasy v ČR (v budoucnu ponese č. 8). Díky evropským fondům se podařilo v úseku Krnov – Velké Hoštice a Krnov – Linhartovy vybudovat nové cyklistické stezky, které jsou velkým přínosem pro rozvoj cykloturistiky v našem regionu. Dojem z nových stezek však kazí některé problematické úseky (na území města Krnova především hráz Petrova rybníka), jejichž řešením bychom se v budoucnu rádi zabývali.

V rámci budování protipovodňových opatření na řece Opavě bude velkou příležitostí pro město využití řeky k rekreačním účelům. Jednou z výzev do budoucna je vybudování nové cyklostezky podél řeky Opavy od Kostelce až k soutoku.

Partnerská města Krnov a Głubczyce v minulosti spojovala železniční trať. Ještě před několika lety byla v provozu železniční vlečka ke státní hranici, dnes již i tento úsek rychle zarůstá v zapomnění. Naší snahou bude na tělese zaniklé trati vybudovat drážní stezku – bezpečnou cyklo & in-line stezku. V první fázi lze vybudovat cyklostezku ke státní hranici, další pokračování samozřejmě závisí na zapojení polské strany.

drazni-stezka

Spolupráce je základ

Při plánování cyklodopravy nemůže být město uzavřeno samo do sebe. Spolupráce je v této oblasti naprostý základ. Město se může inspirovat od desítek měst v České republice i v zahraničí. Platformou pro spolupráci v této oblasti je Asociace měst pro cyklisty – budeme usilovat, aby se město stalo jejím plnohodnotým členem. Chceme rovněž zřídit funkci městského cyklokoordinátora, který bude garantem rozvoje cyklistické dopravy ve městě.

Město Krnov je již nyní označován přízviskem slezská Hanoj. Budeme se snažit, abychom mohli jednou Krnov s plnou ctí označit za slezskou Kodaň.

Michael Cestr

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back To Top